Ympäristö

Alavalikko

Ympäristöpolitiikka

Lait ja asetukset määrittävät toimintamme vähimmäisvaatimukset ympäristönsuojelun suhteen. Vastuullisena yrityksenä tavoitteemme on kehittää jatkuvasti toimintaamme myös ympäristön kannalta kestävämmäksi.

Pyrimme tähän yksilötasolla siten, että yrityksen jokainen työntekijä tiedostaa oman toimintansa ympäristövaikutukset. Vastaavasti jokainen työntekijä pyrkii kehittämään ympäristötietouttaan ja minimoimaan oman toimintansa ympäristölle aiheuttamat haitat.

Organisaationa ympäristönsuojelun tason parantamiseen pyritään seuraamalla toimintamme ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta sekä resurssien kulutusta ja asettamalla näille vähentämistavoitteet. Tavoitteisiin tähdätään kehittämällä toimintatapoja ympäristöystävällisemmiksi ja tehokkaammiksi sekä valitsemalla tuotteisiimme entistä vähemmän kuormittavia materiaaleja ja komponentteja. Odotamme myös alihankkijoidemme sitoutuvan samoihin ympäristönsuojelun periaatteisiin.

Ylös