Case Lääkintäkontti

Satakunnan pelastuslaitoksen hankkiman kevyen lääkintäkontin tarkoituksena on turvata riittävät hoitoresurssit monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa, joita voivat olla esimerkiksi tie-, ilmailu- tai raideliikenneonnettomuudet, vaarallisten aineiden onnettomuudet ja suuret tulipalot.

Kevyt lääkintäkontti turvaa osaltaan Satakunnan pelastuslaitoksen toiminta-alueen ensihoitovalmiutta, ja siksi on ensiarvoisen tärkeää, että kontin käyttö on nopeaa ja yksinkertaista.

Kontti sisältää hoitovälineistön potilaan peruselintoimintojen turvaamiseen. Suomen olosuhteissa ensiarvoisen tärkeä on myös kontin tarjoama suoja vallitsevilta sääoloilta.

Lääkinnällisten tarvikkeiden lisäksi Morehousen valmistamassa kontissa on tekninen valmius sähkön tuottamiseen valaistuksen, lämmityksen ja hoitolaitteiden tarpeisiin.

Ylös